GROTON 42 THOMAS A EDISON 24
January 7, 2015 @ Thomas A Edison
182
Tyler Rose (Groton) fft
195
No Match
220
No Match
285
No Match
099
Tyler Lewis (Thomas A Edison) fft
106
Reese Lockwood (Groton) fft
113
Garrett Lockwood (Groton) pin Matt Smith (Thomas A Edison) 2:52
120
Jacob Howell (Groton) pin Keagan Mawhir (Thomas A Edison) 1:50
126
Jack Bates (Thomas A Edison) pin Dione Martin (Groton) 1:27
132
Travis Wheeler (Thomas A Edison) pin Kyle Howser (Groton) 1:23
138
Darren Ostrander (Groton) pin Carl Castlow (Thomas A Edison) :51
145
No Match
152
Daimon Shoemaker (Groton) fft
160
Kyle Weldon (Groton) pin Corbin Barchet (Thomas A Edison) 1:34
170
Jaevon King (Thomas A Edison) pin Brock Chrismer (Groton) 1:20